آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان موشک (راکت) با محموله‌ی قابل بازیابی

مأموریت طراحی خلاقانه‌ی موشک چتردار و فرود در یک نقطه‌ی خاص

رده دانش‌آموزی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان هواسر (گلایدر)

مأموریت طراحی و ساخت خلاقانه‌ی هواسر (گلایدر) با کمترین ابعاد و برد مشخص

رده دانش‌آموزی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان هواناو (هاورکرافت)

مأموریت طراحی و ساخت خلاقانه‌ی هواناو (هاورکرافت) با ابعاد و وزن بهینه

رده دانش‌آموزی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان سفینه‌ی ماه‌نشین شبیه‌ساز سفینه‌ی ماه‌نشین

مأموریت بالابردن یک محموله تا یک ارتفاع خاص، شناوری، و سپس فرود ایمن با استفاده از نیروی جت سیال و بدون استفاده از ملخ ویا چتر

رده دانش‌آموزی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان ریزهواناو (میکروهاورکرافت)

مأموریت طراحی و ساخت خلاقانه‌ی یک ریزهواناو (میکروهاورکرافت) در خود زمان و محل مسابقه و با مواد اولیه‌ای که در محل مسابقه به شما داده می‌شه

رده دانش‌آموزی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان

مأموریت ارائه‌ی مقالات، پژوهش‌ها، اختراع‌ها و ابداع‌هاتون، وسایل خاصی که ساختین و مطرح‌کردن کلیه‌ی ایده‌های بکرتون با رعایت تمامی حقوق معنوی

رده دانش‌آموزی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان هواپیمای کاغذی

مأموریت ساخت یه هواپیمای کاغذی و شرکت در مسابقه

رده دانش‌آموزی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان توربین مینیاتوری

مأموریت ساخت یه توربین بادی مینیاتوری و شرکت در مسابقه

رده دانش‌آموزی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان ریزهواسر (میکروگلایدر)

مأموریت ساخت یه ریزهواسرو شرکت در مسابقه

رده دانش‌آموزی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان هواسر (گلایدر) هدف‌زن

مأموریت ساخت یه هواسر (گلایدر) هدف‌زن و شرکت در مسابقه

رده دانش‌آموزی