ceas logo small

 

قطب علمی سامانه های هوافضایی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نماید:

سمینار آشنایی با روش های پردازش موازی در محاسبات عددی

زمان:

شهریور95(بزودی اطلاع رسانی می شود.)

مکان: دانشگاه صنعتی شریف-قطب علمی هوافضا 

هزینه ثبت نام (معماری کامپیوتر با حافظه مشترک): 300 هزار تومان

هزینه ثبت نام (معماری کامپیوتر با حافظه توزیع شده): 300 هزار تومان

هزینه ثبت نام هر دو با هم : 500 هزار تومان

محل پرداخت وجه ثبت نام

 مدرس: 

  احسان میرزایی-کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران با سابقه برگزاری دو دوره موفق سمینار پردازش موازی 

با ارائه گواهی نامه معتبر از سوی قطب علمی سامانه های هوافضایی دانشگاه صنعتی شریف

ورود به فرم ثبت نام

 با توجه به محدود بودن ظرفیت اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.

عناوین و سرفصلها:

OMP

MPI

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

+98-21-66164622

+98-21-66164623

 

ceas@sharif.ir

تهران ، خیابان آزادی ، طبقه دوم دبیرخانه مرکزی